Moderne ledelse

MODERNE LEDELSE

 

Ledelse er en del af alle vores medlemmers dagligdag.

Som leder har man et ansvar for at nå arbejdspladsens mål, og som medarbejder er man dybt påvirket af ens leders ageren.

Som videnstung medarbejder har vi opgave og produkt ansvar, der ofte går på tværs af arbejdspladsen - at tage et ansvar er ledelse. Som selvstændig har vi et ledelsesansvar for alt og som projektleder er ledelse på tværs vores dagligdag.

 

HVILKEN FORSKEL GØR VI?

 

Innovation, trivsel og moderne ledelse skal gå op i en højere enhed. Klare visioner, simple forretningsgange og effektive løsninger. Vi har længe vidst at glade mennesker er mere effektive. Akademikernes arbejdsmiljøundersøgelse med svar fra 28.000 akademikere viser, at akademikere med et rigtig godt psykisk arbejdsmiljø er op til 37 pct. mere produktive end akademikere, der har et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Beregninger viser, at akademikerne som gruppe vil kunne levere ekstra værdi svarende til 10 mia. kr. årligt, hvis alle akademikere får et lidt bedre arbejdsmiljø end i dag. Hvordan kan IDA understøtte det? Ved at sætte fokus på moderne ledelse og klæde vores medlemmer på til at lede opad, på tværs og nedad, med fokus på effektivitet og arbejdsglæde for alle. Se denne film IDA har lavet om ledelse!

 

Læs mere om:

 • Erhverv og ledelse
 • Ledelse af medarbejdere
 • Ledelse opad
 • Ledelse på tværs - projektlederen
 • Ledelse på tværs - den enkelte
 • Selvledelse - relevant for alle
 • Den selvstændige

 

Erhverv og ledelse:

Find spændende analyser fra IDA om ledelse og erhvervslivets udvikling i forhold til teknologiske iværksættere, automatisering samt erhvervsmæssige vækstpotentialer. Hør mere om bæredygtig ledelse her. Vær bevidst om at virksomheder, der løfter FN’s Verdensmål lettere rekrutterer ny arbejdskraft.


Ledelse af medarbejdere:

Vores medlemmer er intelligente innovatorer, man er ikke nødvendigvis født med at være en god leder. Det kan være en svær transition at få sit første lederjob, men det kan læres. At mestre KPI, strategi formuleringer og at motivere medarbejderne er alle kompetencer der kan samles op nårsomhelst i livet. Og det er kompetencer der er meget lettere at studere senere i livet end en teknisk videreuddannelse. Vores medlemmer er derfor i høj kurs som ledere, netop fordi de har den tekniske indsigt. Ledelseskommissionen udgav juni 2018 deres anbefalinger, hvori det også fremgår at vi skal have flere teknisk velfunderede ledere.

Ledelses rolle bliver fremhævet og påtalt og man taler nu åbent om at danskerne dør af dårlig ledelse og for høj arbejdsmoral. Vi kan se at 95% af  IDAs leder medlemmer ser arbejdsmiljøet som en vigtig ledelsesopgave. Og samtidig kan vi se at 58% ikke føler sig klædt på til at håndtere det. Trivsel er ikke kun en medarbejderudfordring. Med manglen på arbejdskraft, forsøger 40% af lederne at agere ildslukker ved selv at træde til, med dermed følgende risiko for at brænde ud.

Vores opgave er defor at klæde lederne på til at håndtere arbejdsmiljøet - og dermed vores medlemmer endnu mere eftertragtede som ledere. For at blive en success er det vigtigt at tænke arbejdsmiljøet ind som en strategisk ressource. For glade medarbejdere er mere effektive, og det er lettere både at tiltrække og at fastholde medarbejdere på en arbejdsplads med trivsel.

Vi vil sikre at IDA:

 • Giver råd og sparring til den nye leder
 • Giver hjælp til lederens hverdag og trivselsudfordringer
 • Holder kurser og efteruddannelse i motivation og værdien af arbejdsglæde
 • Påtaler overfor arbejdspladser med udfordringer værdien af motiverende agil ledelse

 

Ledelse opad:

Både medarbejdere og ledere har behov for at kunne mestre diciplinen - hvordan leder jeg min leder? Vores medlemmer besidder en teknisk dyb viden, men det er ikke alle vores ledere der har den samme balast. Det er derfor vigtigt, at vi formår at kommunikere konsekvenserne af deres beslutninger ud fra et sagligt velfunderet grundlag. Samtidig kan vi ikke forvente at de er tankelæsere. For at de kan passe på dig selv, dine kollegaer og medarbejderne, er det vigtigt at kommunikere om arbejdspres, prioriteter, og hvordan man gerne vil ledes. Vi har et fælles ansvar for at få enderne til at mødes. Og man skal huske at det er individuelt hvordan man gerne vil ledes og hvilken ledelsesstil man har.

Vi vil sikre at IDA:

 • Hjælper medlemmerne med kommunikation og selvindsigt
 • Leverer analyser og er synlig i pressen omkring værdien af vores medlemmer
 • Påvirker topledelser til at inkludere og kommunikere med deres videnstunge medarbejdere

 

Ledelse på tværs - projektlederen:

IDA er Danmarks største Projektlederorganisation med 4100  registrerede projektledermedlemmer.

Arbejdsgiverne er vilde efter at få fingre i projektledere med naturvidenskabelig og teknisk indsigt. Faktisk så meget at 14% af vores projektleder medlemmer er blev pålagt projektlederrollen af deres leder.

Det viser en undersøgelse blandt IDAs projektlederpanel. Hele 57% fortæller, at de er blevet headhuntet eller forsøgt headhuntet indenfor de sidste  to år. Det er mennesker, som ofte både har evnen til at få folk til at spille sammen, besidder tunge specialistkompetencer og kan jonglere med store budgetter. En stærkt eftertragtet palet af kompetencer. Det er derfor også en udfordring at 14% blev pålagt projektlederrollen af deres leder.

Vi vil sikre at IDA:

 • Hjælper både den nye og den erfarne projektleder med efter og videre uddannelses muligheder
 • Holder fokus på at sikre projektlederne opkvalificering på arbejdspladserne
 • Hjælper med det uformelle ledelsesansvar
 • Sætter fokus på at IDA vitterligt er Danmarks største projektlederorganisation - noget vi kan være stolte af

 

Ledelse på tværs - den enkelte:

Har du ansvar for en opgave, en portefølje eller et produkt? Så har du også brug for viden og sparring til hvordan man leder på tværs.

Er du selvstændig? Så har man en øget byrde at forholde sig til i form af sygdom, ledighedsperioder, pension og ansvarsforsikringer.

Tager du opgaver via online platforme, hvor man skal samarbejde med andre selvstændige, måske endda på tværs af landegrænser?

IDA skal være til for alle vores medlemmer og understøtte de ledelsesmæssige udfordringer vi sidder med i dagligdagen. Vi vil gerne sikre at IDA:

 • Følger med udviklingen vedrørende de nye jobmuligheder
 • Giver råd og hjælp til kombinatørerne
 • Gør det let at blive selvstændig

 

Selvledelse - relevant for alle:

Skal vi have hverdagen til at hænge sammen er der brug for ledelse, selvdiciplin og styring af alle livets mange opgaver. Indkøb, børn, arbejdsopgaver, fleksible arbejdstider. Vi jonglerer og vi skal helst få det hele til at gå op i en højere enhed. Hvor vi hverken taber familien, arbejdet eller os selv på gulvet.

 

Den selvstændige:

IDA får flere og flere selvstændige medlemmer. Mange er kombinatører, dvs de er både ansatte og selvstændige på samme tid.

IDA har på nuværende tidspunkt næsten 30% selvstændige medlemmer! 6,5% er selvstændige på fuldtid imens resten har et fast job samtidig med at de driver selvstændigt erhverv. Det er på tide at dette segment får indflydelse i IDA og er med til at sikre:

 • gode vilkår generelt for de selvstændige, 
 • lettere adgang til kapital og rådgivning,
 • At IDA politisk søger indflydelse til at hjælpe iværksættere med at starte op

 

De gode historier skal frem i lyset. Se nogen eksempler herunder.

Kun fotomodeller bliver opdaget på gaden. Sig det højt, hvis du ønsker at blive leder. Vejen til lederstillinger går for de fleste via intern forfremmelse.

 

Hvad har de bedste arbejdspladser til fælles?

 • Vær kommunikerende og nærværende
 • Hold hvad man lover
 • Involver medarbejderne i beslutninger, der påvirker dem
 • Vis anerkendelse og påskønnelse

Kender du til flere gode eksempler? Så send os en mail derom!