SDG_Stories_9

Verdensmål 9

Dagens nøgleord er Innovation. Betyder innovation, som er en del af FNs 9. verdensmål altid et brud med tidligere praksis? Nej, innovation kan også være værdidannelse gennem kreativ gentænkning, vidensdeling og samskabelse. Arbejdsmæssige tilgange som ingeniører mestrer.

Innovation og kreativitet sker på kanten af det kendte. Ved at samarbejde og ved at genbruge og gentænke nye sammenhænge, skabes en bæredygtig platform for videre emergens ja sågar måske serendipitet.

Ledelse frem for styring tilbyder innovation, meningsskabelse og ansvarstagen. Fundamentet i god ledelse er tillid bygget på oprigtig opmærksomhed og en mindre værktøjskasse.

Så nej, vi skal ikke forkaste men dele og fordele ressourcer. En bæredygtig tilgang, som jeg MEGET gerne fortsætter mit IDA virke for.

Jens Kirkelund