SDG_Stories_8

Verdensmål 8

Den tiltagende migrering fra I-lande til U-lande som f.eks. EU er tegn på at økonomien i disse lande klart er i krise. Indenfor EU har vi også en stor ungdomsarbejdsløshed i landene omkring middelhavet.

Vi har som IDA medlemmer en forpligtigelse til at bidrage med en højere økonomisk produktivitet gennem teknologisk opgradering og innovation. Det skal ske med fokus på de arbejdskraftintensive sektorer modsat typisk ingeniørmæssig effektivisering og automatisering, som minimerer arbejdskraften. Det skal ske på en bæredygtig måde uden at fremme brug af f.eks. børnearbejde.

Jeg vil arbejde for, at vi som IDA medlemmer, der har evnerne dertil, også driver denne udvikling.


Henrik Nielsen