SDG_Stories_12

Verdensmål 12

En ansvarlig produktion er også en bæredygtig produktion, der indtænker løsninger for genanvendelse når produktet har udlevet sin levetid. Ansvarlig produktion er også ansvarlighed overfor medarbejdere og samfund.

Vindmølleindustrien i Danmark er en enorm vigtig og drivene kraft i den grønne omstilling. I min hverdag som ingeniør i Operations Management og ph.d. ansat ved Syddanskuniversitet i Odense, forsker jeg i cirkulære værdikæder for vindmøllevinger. Sammen med både akademiske og industrielle partnere i DecomBlades konsortiet er målet at etablere en samlet værdikæde for genanvendelse af vindmøllevinger. Du kan læse mere om projektet her: https://decomblades.dk/

For mig er dette projekt og partnerskab helt unikt. Vi er en gruppe med stor diversitet både i uddannelsesbaggrund, nationalitet, erfaring, kultur, køn osv. og netop vores store diversitet samt fælles mål er nøglen til opnå de mest innovative løsninger. Det er også et godt eksempel på hvordan vi sammen hurtigere kan opnå både bæredygtig energi (verdensmål 7) i synergi med ansvarligt forbrug og produktion (verdensmål 12) hvis vi danner partnerskaber og samarbejder om det fælles mål.

Ansvarlig produktion er for mig både at industri- og produktionsvirksomheder tager ansvar for at søge og implementere løsninger der er bæredygtige og cirkulære, men også at de tager ansvar for trivsel, diversitet og rummelighed på arbejdspladsen. Jeg tror på, at en sådan tilgang er nøglen til at skabe bæredygtige løsninger både for planeten, industrien og den enkelte

Kristine
Wilhelm Lund